Χρηστίδης Λένος

O Λένος Xρηστίδης γεννήθηκε το 1968 στη Φραγκφούρτη της τότε Δυτικής Γερμανίας από Έλληνες γονείς.

Γράφει μυθιστορήματα, διηγήματα και θεατρικά έργα. 


ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ 

Τρένο, 2013

Amazing Thailand, 2005

Δύο θεοί, 1999

Ωραία Φάση, 1996


Φωτογραφία: Γιώργος Μαυρόπουλος 

ΣΥΝΟΨΕΙΣ

Το τρένο, 2013

4 άνδρες - 3 γυναίκες

Amazing Thailand, 2005

4 άνδρες - 3 γυναίκες

Δύο θεοί, 1999

4 άνδρες - 1 γυναίκα

Ωραία φάση, 1996

4 άνδρες

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Η ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΙΔΗ

Τσαμούρη Τόνια, Θεατρολόγος, Δρ. ΑΠΘ