Το Αριστερό μου Στήθος, 2006

4 άνδρες - 3 γυναίκες

Δέσποινα Καλαϊτζίδου

Πόσο πόνο μπορεί να προκαλέσει το στήθος της καρδιάς όταν υπάρχει; Όταν δεν υπάρχει; Το έργο αυτό γράφτηκε γύρω από το αριστερό στήθος της Στέλλας, αλλά επεκτάθηκε πέρα απ’ αυτό, στο δέρμα της, στα μαλλιά της, στους ανθρώπους γύρω της… Όπως λένε και οι γιατροί της μέσα στο έργο, «Αν η Στέλλα ήταν πατίνι, θα είχε φτάσει στο τέρμα, αλλά είναι άνθρωπος και αντέχει ακόμα.» 

ΣΥΝΟΨΕΙΣ

Δεσποινίς Χάος, 2019

1 γυναίκα και μία φωνή

Καιόμενοι, 2010

4 άνδρες - 5 γυναίκες

Το Αριστερό μου Στήθος, 2006

4 άνδρες - 3 γυναίκες

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Οι Καιόμενοι

Οι Καιόμενοι. Τίτλος δραματικός και προφητικός συνάμα, συμπυκνώνει όλη την απελπισμένη αγωνία της ανθρώπινης κοινωνίας μετά το γύρισμα της...