Ανάποδη στιγμή, 2014

6 (3 άνδρες - 3 γυναίκες)

Παναγιώτα Δημοπούλου

Τρία ζευγάρια εναλλάσσονται κυκλικά σε τρεις σημαντικές χρονικές στιγμές της ζωής τους: τη γνωριμία, τη συνύπαρξη, τον χωρισμό. Τρεις σημαντικές στιγμές που αναδεικνύουν πιο σημαντική τη μία ανάποδη στιγμή που φαίνεται να καθορίζει τα πάντα.

ΣΥΝΟΨΕΙΣ

Exitfobia_, 2016

8 (6 άνδρες - 2 γυναίκες)

Το μάτι, 2015

1 άνδρας

Το πάρτι μετά το πάρτι, 2015

2 (1 άνδρας - 1 γυναίκα)

Διαγώνια, 2015

2 (1 άνδρας - 1 γυναίκα)

Δεν/δρα, 2014

2 (1 άνδρας - 1 γυναίκα)

Ανάποδη στιγμή, 2014

6 (3 άνδρες - 3 γυναίκες)

Ας παίξουμε, 2018

1 άνδρας - 1 γυναίκα

Πράσινη ζακέτα, 2017

1 άνδρας - 1 γυναίκα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ