Διάλογος εικόνων και Η γλώσσα της εικόνας από τον Δημήτρη Τσατσούλη,

  •  Irene Mountraki, Dramaturg - Theatre critic