Σπανός στις 27.9 στο Δαφνί. Βασισμένο στην ομώνυμη βυζαντινή σατιρική ακολουθία

  •  Published on: 26/09/2021