Εν Χορώ, 2015

15 (Χορός)

Δημήτρης Δημητριάδης

15 εκπρόσωποι των πολιτών συγκεντρώνονται έξω από το παλάτι. Τους κάλεσαν οι άρχοντες αλλά δε γνωρίζουν για ποιο λόγο. Ο χρόνος περνάει αλλά κανείς δε βγαίνει από το παλάτι. Σταδιακά συνειδητοποιούν πως το παλάτι είναι άδειο. Γιατί οι ηγέτες τους τούς εγκατέλειψαν; Πού είναι οι θεοί; Ποιος θα αναλάβει τη δράση του έργου τώρα; Το έργο μεταμορφώνει τη σκηνή ενός αρχαίου ελληνικού θεάτρου στο πολιτικό τοπίο των καιρών μας. Οι πολίτες του χορού πρέπει να βρουν μια νέα ταυτότητα και μια νέα μοίρα για τους εαυτούς τους. Το θέατρο για μια ακόμη φορά μπορεί να συμβάλλει σε αυτή τη διαδικασία.

ΣΥΝΟΨΕΙΣ

Η Αρχή της Ζωής, 1995

3 άντρες - 3 γυναίκες

Insenso, 2007

1 πρόσωπο

Χρύσιππος, 2008

6 άνδρες - 4 γυναίκες

Το άγγιγμα του βυθού, 2008

7 άνδρες- 3 γυναίκες

Ο κυκλισμός του τετραγώνου, 2009

8 άντρες - 3 γυναίκες

Τόκος, 2010

4 άνδρες - 4 γυναίκες

Πολιτισμός: μία κοσμική τραγωδία, 2013

5 άνδρες - 6 γυναίκες - 2 παιδιά

Η εκκένωση, 2013

5 γυναίκες - 4 άντρες και οι 4 γυναίκες του Χορού.

Φαέθων, 2009

3 άνδρες - 2 γυναίκες

Εν Χορώ, 2015

15 (Χορός)

Ο θερισμός, 2016

2 άνδρες - 3 γυναίκες

Stroheim, 2015

1 άνδρας - 2 γυναίκες

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Η ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ

Ο Giorgio Barberio Corsetti το 2009 σκηνοθέτησε στο παρισινό θέατρο Odéon το έργο του Howard Barker Gertrude (le Cr...

Εν Χορώ του Δημήτρη Δημητριάδη

Ο Δημήτρης Δημητριάδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1944. Το 1963, με υποτροφία του βελγικού κράτους, σπούδασε θέατρο και κινηματογράφο στις Βρυξέλ...